Zakres kursu:

wiedza z zakresu techniki spawania spoinami pachwinowymi metodą MAG, materiałoznawstwo spawalnicze, BHP i ochrona ppoż., szkolenie praktyczne


Czas trwania: 110 godzin

Wymagania:

ukończony 18 rok życia, wykształcenie podstawowe, zaświadczenie lekarskie


Zaświadczenia i certyfikaty:

opanowanie umiejętności spawania spoinami pachwinowymi blach i rur do blach  metodą MAG w różnych pozycjach spawania  i uzyskanie uprawnień spawalniczych wg PN-EN ISO9606-1  w tym zakresie dla stali niestopowych (węglowych)

Atuty:

Książka Spawacza oraz Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza w zakresie uzyskanych uprawnień


Terminy i ceny:

Brak terminów dla tego kursu.