Zakres kursu:

zasady BHP na stanowisku roboczym; warunki zagospodarowania terenów zieleni; przygotowanie podłoży do produkcji ogrodniczej; dobieranie terminu siania, sadzenia oraz kierowanie siewem nasion i sadzonek drzewek ozdobnych; przygotowanie kwietników do obsadzenia i sadzenie kwiatów; prace pielęgnacyjne upraw, nasadzeń starych drzew; sposoby i środki ochrony roślin; rodzaje nawozów oraz ich zastosowanie; klasyfikacja roślin oraz dobieranie roślin kwiatowych w zależności od wymogów środowiska i celów dekoracyjnych; odczytywanie projektów tworzenia sadów i terenów zieleni; zasady użytkowania oraz obsługi sprzętu mechanicznego elektronarzędzi stosowanych w ogrodnictwie; dokonywanie inwentaryzacji, zajęcia praktyczne


Czas trwania: 80 godzin, 15 dni

Wymagania:

ukończony 18 rok życia, wykształcenie minimum podstawowe, zadowalający stan zdrowia (badania lekarskie)


Zaświadczenia i certyfikaty:

zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem MEN

Atuty:

nabycie przez uczestników kursu podstawowej wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie konserwacji i pielęgnacji terenów zieleni


Terminy i ceny:

Brak terminów dla tego kursu.