Zakres kursu:

zajęcia teoretyczne i praktyczne w zakresie: dokumentacja techniczna robót budowlanych, zarys budownictwa ogólnego - materiały i urządzenia techniczne, przygotowanie frontu pracy, naprawa murów, naprawa tynków zwykłych, wykonawstwo okładzin ścian i posadzek mineralnych, roboty malarskie istnieje możliwość rozszerzenia kursu o dodatkowe moduły:
• tapeciarz
• glazurnik


Czas trwania: od 120 godzin

Wymagania:

minimum wykształcenie podstawowe, dobry stan zdrowia


Zaświadczenia i certyfikaty:

zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem MEN

Atuty:

nabycie umiejętności do wykonywania podstawowych robót remontowych w zakresie prac murarsko-tynkarskich i glazurniczych


Terminy i ceny:

Brak terminów dla tego kursu.