Komisja Spawalnicza przy Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Warszawie, prowadząca egzaminy, działa na podstawie licencji Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach – jednostki akredytowanej przez PCA. Wydana przez Komisję Książeczka Spawacza jest uznawana w krajach UE i EOG.

Uczestnik szkolenia po ukończeniu kursu i po zdaniu egzaminu jest przygotowany do rozpoczęcia pracy na stanowisku spawacza w wybranej metodzie.

Szkolenie spawaczy w ZDZ odbywa się pod merytorycznym nadzorem Instytutu Spawalnictwa w atestowanych przez IS ośrodkach szkolenia spawaczy. Egzaminy przeprowadzają egzaminatorzy ZDZ posiadający ważną licencję IS (pkt 4 Porozumienia z IS)
Odwiedź stronę

Odwiedź stronę